Kobieta z łokciem

Mleko klaczy, podobnie jak mleko kobiece, jest typu albuminowego, czyli zawierają więcej albumin niż inne mleka zwierzęce.